Teamleider IT

Quinnoah Consulting B.V. Amsterdam

Vacatures Informational Technology

Voor een gemeente in Flevoland zijn wij opzoek naar een Teamleider IT

De Teamleider IT is gezamenlijk met de overige teamleiders verantwoordelijk voor de IT operatie en geeft direct leiding aan medewerkers uit meerdere clusters. Het niveau waaraan leiding wordt gegeven is voornamelijk HBO niveau. Dat betekent dat de Teamleider kennis moet hebben van het gehele operationele ICT domein. De Teamleider wordt aangestuurd door de Afdelingsmanager.

Jouw resultaatgebieden en belangrijkste activiteiten:
• Geeft leiding aan één of meerdere (beheer) clusters in de IT operatie.
• Zorgt dat de IV voorzieningen beschikbaar zijn voor zijn deel van de IV dienstverlening.
• Is lid van het MT en als zodanig mede verantwoordelijk voor het totale resultaat en het strategisch beleid van de afdeling.
• Is verantwoordelijk voor de realisatie van de productie van het cluster waaraan hij leiding geeft. Is mede verantwoordelijk voor de totale ICT dienstverlening.
• Is verantwoordelijk voor de bijdrage van zijn cluster aan het jaarplan en overige roadmaps en is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Is verantwoordelijk voor een goede en optimale procesinrichting volgens de principes van het Leanmanagement.
• Zorgt in samenwerking met de procesmanager dat processen meetbaar zijn, stuurt op de procesresultaten en output. Is verantwoordelijk voor afstemming met organisatieonderdelen binnen en buiten de afdeling. Is verantwoordelijk voor het bevorderen van actieve samenwerking met de andere teams en afdelingen.
• Is contactpersoon bij problemen en escalaties voor het domein waar hij verantwoordelijk voor is naar de business. Is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement van de medewerkers. Voert verzuim-,functionerings- en beoordelingsgesprekken, gesprekken over het persoonlijk werkcontract en persoonlijk ontwikkelplan.
• Is verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling bij de medewerkers; faciliteert en stimuleert de medewerkers in hun ontwikkeling. Is coach voor zijn medewerkers. Is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de clusters, gerelateerd aan de ontwikkelopgave.
• Is mede verantwoordelijk voor de bewaking van de (personele) budgetten van de afdeling. Geeft input aan sturing en verantwoordingsrapportages.
• Geeft input aan beleidsontwikkeling op de informatievoorziening en is verantwoordelijk voor de vertaling van nieuw beleid naar de operatie en draagt zorg voor de realisatie hiervan.

Werkcontacten:
Is op alle niveaus gesprekspartner, zowel binnen de eigen dienst als voor andere diensten.

Extern:
Leveranciers, andere gemeenten, overheidsinstanties en aan de overheid gerelateerde instanties. Beslissingsruimte (vrijheidsgraden voor deze functie) De teamleider kan in het kader van de toegedeelde verantwoordelijkheden en mandaten zelfstandig beslissingen nemen. De Teamleider is binnen de mandaatregeling gerechtigd zelfstandig verplichtingen aan te gaan inzake offertes en contracten. Er is sprake van een gezamenlijke budgetverantwoordelijkheid.

Werk- en denkniveau en ervaring
• Academisch werk- en denk niveau richting: informatie of bedrijfskunde
Vakkennis
• Heeft kennis van Informatie technologie, zowel applicaties, gegevens als infrastructuur − Heeft kennis van bedrijfs- en IT processen in een complexe organisatie
• Heeft kennis van organisatie inrichting
• Heeft kennis van proces en kwaliteitsmanagement − Heeft kennis van de gemeentelijke bedrijfsprocessen
• Heeft kennis van het informatiemanagement
Ervaring
• Ervaring als operationele teammanager van complexe IT omgevingen − Ervaring in operationele aansturing van complexe outsourcing van infrastructuur in combinatie met SaaS oplossingen

En verder…
De afdeling is ingericht op basis van een aantal beproefde IT Frameworks en management technieken. Het gaat dan onder meer om ITIL, BisL, ASL, Prince2 projectmanagement, Lean en Agile Management en Kwaliteitsmanagement. Van de Teamleider IT wordt verwacht dat met behulp van deze en nieuwe passende instrumenten de afdeling blijft door-ontwikkelen.

ID #1360 Locatie Amsterdam Branche Informational Technology Type Full Time Rol Teamleider IT Career Level Senior Presence Office

Vereiste Skills

Een overzicht van de benodigde kwalifitcaties voor deze job.

1 Talen
(Native)
Verstaan
Spreken
Schrijven

Salaris

Full Time 3.500 - 6.000 /Maand
Extra

Bedrijfsinformatie

Een kort overzicht

Quinnoah Consulting B.V.

start 2016 10 Mensen 22 Jobs
Detachering
Werving & Selectie
Project Staffing
Project Management & Control
Systeem Implementaties

Solliciteer

Gebruik dit formulier om te solliciteren

CV Uploaden

Bedankt

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Contact Details

Quinnoah Consulting B.V. Rob van Geel rvangeel@quinnoah.nl +31 614 194 190 Nanda Oosting noosting@quinnoah.nl +31 638 512 674 Ben Krooswijk bkrooswijk@quinnoah.nl +31 615 823 606
Quinnoah Consulting B.V.